Kontakta oss

Tillsammans med våra lokalhyresgäster vill vi utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och för dem som arbetar i området.

Lokaler i modern design
Rinkebystråkets nya handelsplats innefattar lokaler med en totalyta om 3700 m².

Lokalerna har byggts i en modern design och med stora fönster mot gatan. De stora skyltfönstren möjliggör god exponering och inbjudande skyltning. Fasadskyltningen följer ett enhetligt skyltprogram framtaget för handelsplatsen. Lokalerna kan använda trottoaren för uteservering eller för att skylta varor utanför butiken.

Centrumledning
För att driva utvecklingen av Rinkebystråket finns en  centrumledning på plats. Centrumledningen jobbar med marknadsföringsaktiviteter och ansvarar för uthyrning och service till våra lokalhyresgäster.